V priebehu mesiacov apríl, máj a jún prebieha akcia na vodičský kurz skupiny B za cenu : 540 €
Prihlásiť sa môžete na telefónnom čísle 0903 326 182 alebo kliknutím tu

naučte sa jazdiť s nami!

Skupina A

skupina motocykel

Dvojkolesové vozidlá s postranným vozíkom, alebo bez neho, vybavené motorom s objemom valcov presa-
hujúcim 50cm3, ak ide o typ spaľovacieho... viacviac o kurze

Skupina B

skupina motocykel

Motorové vozidlá okrem vozidiel uvedených v odsekoch 2,3 a 16, ktorých celková hmostnosť nepresa-
huje 3 500kg a ktoré nemajú okrem miesta pre vodiča... viacviac o kurze

Prihláška

skupina motocykel

Najrýchlejším spôsobom, ako sa prihlásiť na vodičský výcvik je vyplnenie online prihlášky. Je to naozaj rýchle a pohodlné